ר
¨
¨

ר

Ш
Ш


C:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10